Партньори
Българска Федерация Джудо
вижте

Българска Федерация Самбо

Българска Федерация Карате

Спортен клуб по Джудо и Самбо "Илинден -София"
вижте

Спортен клуб Джудо и Джу-джуцу - Варна
Американска Асоциация по Самбо единствен представител на "ХАДЖИЕВ СПОРТ" ЕООД за САЩ
вижте

Официален представител за Русия на "ХАДЖИЕВ СПОРТ" ЕООД
вижте

Официален представител за Япония на "ХАДЖИЕВ СПОРТ" ЕООД
Mr. Masashi Yoshizawa, Tokyo

e-mail: mocaroom@nifty.com